การเปิดเรือนครั้งใหญ่ของหลักสูตร ป โท กายวิภาคศาสตร์และ ป โท/ ป เอก สรีรวิทยาทางการแพทย์ ศิริราช


การเปิดเรือนครั้งใหญ่ของหลักสูตร ป โท กายวิภาคศาสตร์
และ ป โท/ ป เอก สรีรวิทยาทางการแพทย์ ศิริราช ธันวาคม นี้
ติดตามได้จากเพจนี้//เตรียมตัวให้พร้อม//อยากเรียนต้องได้ดู

https://www.facebook.com/anatomysiriraj2015/


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา : 08:48 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา : 08:49 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 61