เปิดรับสมัคร สำหรับผู้สนใจเข้าสมัครเรียน ปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์ และ ปริญญาโททางสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) และ ปริญญาเอก สรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)


เปิดรับสมัครแล้ว
สำหรับผู้สนใจเข้าสมัครเรียน ปริญญาโทกายวิภาคศาสตร์ และ ปริญญาโททางสรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)
และ ปริญญาเอก สรีรวิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)
ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เราเปิดโอกาสให้คุณด้วยโครงการ
" เปิดบ้าน กายวิภาคและสรีรวิทยา ประจำปี 2561"
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.00 น
จำนวน 100 คนเท่านั้น
******ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 2 ธค 2561*******


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา : 08:34 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 84