วิชา research methodo นศ ป โท ชั้นปีที่ 2 รหัส 60


วิชา research methodo นศ ป โท ชั้นปีที่ 2 รหัส 60 ทำดีมากทุกคน การพรีเซ็นต์ครั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษ
ถึงแม้จะหลักสูตรไทย แต่ภาษาเราก้อไม่เป็นรอง พัฒนาการขึ้นมาก เตรียมตัวมาดี คงความดีนี้ไว้และทำดียิ่งๆขึ้นไป

//anatomy ฝึกจริง ฝึกหนักเพื่อพัฒนาการและคุณภาพ

//study with me free smiles


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา : 08:41 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 112