หลักสูตรไทย ความสามารถระดับอินเตอร์


หลักสูตรไทย ความสามารถระดับอินเตอร์

ประกาศจากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย เรื่องการให้ทุนสนับสนุนประชุมวิชาการ IFAA 2019

ที่ London รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ และแบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับทุน


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา : 08:43 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 57