หมอโบว์คนสวยยยยยย ของกายวิภาค ศิริราช


พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์) #PartofMUFGS

“ สาเหตุที่ดิฉันเลือกเรียนที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะด้วยความที่ศิริราชมีศักยภาพพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ สามารถประยุกต์ความรู้ทางการเเพทย์ผนวกเข้าไปขณะสอน ทำให้มีประโยชน์ในการเรียน และต่อยอดสายวิชาเเพทย์หรือวิชาที่เกี่ยวข้องได้ดี อีกทั้งอาจารย์จะคอยชี้นำเเนวทางการศึกษาด้วยตนเอง จุดประเด็นให้ชวนคิดสงสัยมากกว่าที่จะคอยสอนหรือบอกเพียงอย่างเดียว เพื่อสอนให้นักศึกษา ได้รู้จักเรียนรู้เเละค้นหาข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์เเละสื่อการศึกษาที่มีพร้อม เช่น Slide Histo, Embryo text book ก็มีให้นักศึกษาทุกคนเป็นของตัวเอง ทำให้สามารถฝึกฝนการเรียนรู้ได้ตลอดเวลารวมทั้งเวลาที่บ้านด้วย ไม่จำกัดการเรียนรู้อยู่เเต่ในมหาวิทยาลัยเพียงอย่างเดียว

ทุนวิจัยสำหรับการศึกษา ก็มีมากพอสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ สามารถสมัครได้ เเละเป็นทุนที่ไม่ต้องใช้คืน ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายขณะที่เรียนหรือทำการวิจัย
หากท่านสนใจเเละกำลังตัดสินใจว่าจะเรียนที่ไหนดี สำหรับข้าพเจ้า ที่ "มหาวิทยาลัยมหิดล" เป็นคำตอบที่ตอบโจทย์ เเละทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้”
----------------------------------------------------------------
พญ.ชลลดา วรพัทโรภาส (หมอโบว์)
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบันเป็นเเพทย์ใช้ทุน ปีที่ 2 สังกัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
#PartofMUFGS
______________________

ติดตามข้อมูลข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านช่องทางอื่นๆ ได้ที่
Line : @gradmu https://line.me/R/ti/p/%40gradmu
Instagram : https://www.instagram.com/fgs_mu/
Twitter : https://twitter.com/GradMUonline
#มหิดล #มหาวิทยาลัยมหิดล #บัณฑิตวิทยาลัย #บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล #mahidol #mahidoluniversity #graduatestudies #graduatestudiesofmahidol #โทเอก
#FacultyofGraduateStudiesMahidolUniversity #มหิดลศาลายา #MU #PartofMUFGS


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา : 08:45 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 144