ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่าน ร่วมฟังปาฐกถา สุด แสงวิเชียร ประจำปี 2561


ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ พี่น้องเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ทุกท่าน ร่วมฟังปาฐกถา สุด แสงวิเชียรประจำปี 2561

ปาฐกถาที่เก่าแก่ที่สุดของศิริราช ปาฐกถาที่แสดงถึงอารยะของศิริราช วันที่ 28 พย 2561 เวลา 13.30 น


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา : 08:57 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 147