งานช่วยเหลือพยาบาลงานวิ่งเราก็ทำ //ประธานหลักสูตร ศิษย์ปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าพร้อมใจกัน //แค่ได้ช่วยเหลือก็เป็นสุขใจ


งานช่วยเหลือพยาบาลงานวิ่งเราก็ทำ

//ประธานหลักสูตร ศิษย์ปัจจุบัน และ ศิษย์เก่าพร้อมใจกัน

//แค่ได้ช่วยเหลือก็เป็นสุขใจ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา : 11:04 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 47