กายวิภาคขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือกายวิภาคตลอดมาตลอดปี 2561


กายวิภาคขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือกายวิภาคตลอดมาตลอดปี 2561 นะคะ

//HR//สรีรวิทยา//นโยบายและแผน//วินัยและนิติกร//หน่วยยานยนตร์//บัณฑิตวิทยาลัยสาขา

//สถาปัตยกรรม//ซ่อมบำรุง//CSR //รูปยังไม่หมดนะคะ มีต่อค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา : 11:06 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 60