ขอเชิญ นักศึกษา ร่วมรดน้ำขอพร ศ.พิเศษ นพ.สรรใจ เนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 18 เมษายน 2562


นักศึกษาปริญญาโทมาแสดงความกตัญญูและขอพรโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 18 เมษายน 2562 13.30 น


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 09:30 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 207