ขอแสดงความยินดี แก่ นศ Eve Mon Oo นศ ปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (นานสชาติ) และคณะ ลูกศิษย์


ขอแสดงความยินดี แก่ นศ Eve Mon Oo นศ ปริญญาเอก กายวิภาคศาสตร์การแพทย์ (นานสชาติ)
และคณะ ลูกศิษย์ท่าน อ สุพิน ชนะเลิศรางวัล Elizabeth C. Cosby Award (สาขา Neuroscience)
ประเภท Oral Presentation ในงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ณ จ สงขลาค่ะ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 15:49 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 934