พิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2561


 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ในภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นักศึกษา และญาติ อาจารย์ใหญ่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารกายวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา : 08:29 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 414