งาน​ทำบุญวันคล้ายวันเกิด​ และแสดงมุทิตาจิต​ ในโอกาส ๘๐ ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร


งาน​ทำบุญวันคล้ายวันเกิด​ และแสดงมุทิตาจิต​ ในโอกาส 80 ปี ฑีฆายุวัฒนะ ศ.นพ.สรรใจ แสงวิเชียร 1 กรกฎาคม 2562


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 16:14 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 16:24 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 54