ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก


หลักสูตรภาษาไทย มาตรฐานผลิตมหาบัณฑิตไกลระดับ inter//กายวิภาค ศิริราช

ข่าวดีมาอีกแล้วค่ะทุกท่าน ลูกศิษย์ท่าน อ กายวิภาคของเรา และ อ ที่ปรึกษา ท่าน อ ศิรินุช ได้รับทุนด้วยทุนของมหาวิทยาลัยนั้นๆไปศึกษาต่อปริญญาเอก

1. ขอแสดงความยินดีกับ
นายวันชนะ พรหมกระแส ค่ะที่ได้ทุนการศึกษาไปศึกษาปริญญาเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส ทุน The Franco-Thai scholarship

2. นส. อรอนงค์ มีอินถา เรียนต่อที่ National Cheng Kung University (NCKU)
Taiwan

3. นส. ธัญญารัตน์ บรรณวงศิลป์ เรียนต่อที่ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
Japan

ข่าวดีของวันของภาควิชาและหลักสูตรกายวิภาค ศิริราชค่ะ
หลักสูตรภาษาไทย แต่ผลิตบัณฑิตไปไกลระดับอินเตอร์//study with me free smile future ไกลไป inter


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 08:28 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 08:28 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 37