ด่วน!! รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์


รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2562
กรอกแบบฟอร์ม สแกน QRcode เลย

ติดต่อสอบถาม
คุณ ณัฏฐธนัน ธนพงษ์บดีกุล (พี่นัท)
02 419 7035


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา : 16:34 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 389