ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ Siriraj Quality fair 2019


ภาควิชากายวิภาค ฯ ขอแสดงความยินดีกับหมออนุช ได้รับรางวัล R2R และ หมอภาคภูมิได้รับรางวัลโครงการติดดาว

และพี่ณัฐชยาสำหรับวิทยากรร้วมบรรยายกับหมออนุชเรื่อง “สืบจากกลิ่น”  ในงานสัปดาห์ Siriraj Quality fair 2019


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา : 09:36 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 68