หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มอบเหรียญให้นักกีฬาฟุตซอล กีฬาสี 2562


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รศ.พญ.รสริน รัตนเลขา
ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัลให้นักกีฬาฟุตซอล กีฬาสีศิริราชประจำปี 2562


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 10:52 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 10:53 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 77