หัวห้าภาควิชาและอาจารย์ทีมบริหารภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมพิธีวางวัตถุมงคลและทำบุญอาคารกายวิทยาทานเฟส 2


หัวห้าภาควิชาและอาจารย์ทีมบริหารภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ร่วมพิธีวางวัตถุมงคลและทำบุญอาคารกายวิทยาทานเฟส 2
ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา : 11:13 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 59