หัวหน้าภาควิชาฯและอาจารย์เข้าร่วมพิธีส่งมอบถุงรักษ์ร่างและถุงรักษ์รูป


หัวหน้าภาควิชาฯและอาจารย์เข้าร่วมพิธีส่งมอบถุงรักษ์ร่างและถุงรักษ์รูป 
ที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 15:00 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา : 11:33 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 101