ประกาศ พิพิธภัณฑ์ศิริราชจะปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563


ประกาศ พิพิธภัณฑ์ศิริราชจะปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 11:00 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 212