ประกาศ!!! ปิดชั่วคราว งานรับบริจาคร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563


ประกาศ!!! ปิดชั่วคราว งานรับบริจาคร่างกาย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง วันที่ 12 เมษายน 2563

ส่วนของรับบริจาคทางไปรษณีย์ ยังดำเนินการตามปกติ


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 20:21 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 21:48 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 287