“โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน”


“โรคติดต่อ จะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกัน” 

#alonetogether #เลิกติดโรคไม่ต่อ  

ส่งไปให้คนที่คุณรักอีก 10 คน ให้เขาได้รู้ว่าคุณรักเขาแค่ไหน
#siriraj #ศิริราช


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 13:19 น.

อัพเดตข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา : 11:35 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 96