ประกาศ!!! งานรับบริจาคร่างกาย เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.


ประกาศ!!! งานรับบริจาคร่างกาย เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 11:35 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 244