พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน เปิดให้เข้าชมตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


ประกาศ !!!!!!

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน ภาควิากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

จะเปิดให้เข้าชมตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 09:16 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 26