หัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์


หัวหน้าภาคและรองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ร่วมงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ ๔ “ในหลวงในความทรงจำ”
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา : 08:35 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 188