ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563


ขอแสดงความยินดีแก่ Extern ลัทธวัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ได้รับพระราชทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2563 โดยมีทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ - รศ.ดร.พท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ์ - ผศ.นพ.ชัชวาลย์ รัตนบรรณกิจ - ผศ.ดร.นพ.ชัยรัตน์ เติบไพบูลย์


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา : 14:31 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 164