ขอเลื่อนการจัดงานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 งานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2563 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเลื่อนการจัดงาน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา : 08:24 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 37