ข่าวและกิจกรรม

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ...

เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่
ทางผู้จัดโครงการ มีความเห็นให้มีการเลื่อนกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

จากเดิม ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2564 ในรูปแบบ Hybrid

เป็นจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 เวลา 08.30-15.00 น.

 

สามารถลงทะเบียน และดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=941&menu=2

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร.0-2419-4337 , 063-865-1191 หรือ ID Line : sirirajdermatology ในวันเวลาราชการ

ขอขอบพระคุณค่ะ

 

Last update: 11/03/2021 04:49:08

ติดต่อเรา

สำนักงานภาควิชาฯ โทร 0-2419-4332-3

ติดต่อนัดหมายผู้ป่วย โทร. 0-2419-7380-1

© 2018 Department of Dermatology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. All rights reserved.