ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูล/ขอคำแนะนำเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ที่อยู่

ภาควิชาเภสัชวิทยา
อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์: 8.30 น. – 16.00 น.

E-mail

info@mahidoll.ac.th

โทรศัพท์

02 419 7565
02 419 9109

โทรสาร: 02 411 5026

แบบฟอร์มติดต่อ