Course Online(Full Course)

Course Online(Full Course)

Course Online(Full Course)

คอร์สอบรมออนไลน์ มีระยะเวลาในการอบรม เริ่มต้นที่ 7 ชม. (ระยะเวลาอบรมภายใน 60 วัน) 14 ชม. (ระยะเวลาอบรมภายใน 120 วัน)  และ 21 ชม. (ระยะเวลาอบรมภายใน 180 วัน) ผู้อบรม สามารถเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์
Effective Preclinical teaching - Online Course

Effective Preclinical teaching - Online Course

สอนอย่างไรไม่ให้หลับ กลับไปพร้อมความรู้ ครูจะอยู่อย่างไรกับ GEN Yทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโ..

3,000.00 บ.

Essential skills for clinical teachers - Online Course

Essential skills for clinical teachers - Online Course

Essential skills for clinical teachers - Online Courseเข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอ..

3,000.00 บ.

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course

สร้างสื่อการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ GEN Zโปรดระวังสินค้านี้สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการซื้อเป็นของตนเอง ..

3,000.00 บ.

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Online Course

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Online Course

สอนอย่างไรให้นักเรียนตื่นตัว และไม่กลัวที่จะเรียนรู้เมื่ออาจารย์แพทย์ต้องสอนนักศึกษาแพทย์ 200-300 คน..

1,500.00 บ.

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

รู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษาแพทย์ ยังมีเทคนิคขั้นสูงอีกมากมายที่..

3,000.00 บ.

การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์  - Online Course

การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ - Online Course

ออกข้อสอบกันทุกปี คิดว่าดีแล้วหรือยัง? ต้องบอกเลยว่าในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโด..

3,000.00 บ.

Coaching and mentoring roles of medical teacher - Online Course

Coaching and mentoring roles of medical teacher - Online Course

Coaching and mentoring roles of medical teacher - Online Courseโค้ชอย่างไรจึงจะดี และมีประสิทธิภาพหล..

3,000.00 บ.

Assessment workshop for clinical teachers - Online Course

Assessment workshop for clinical teachers - Online Course

วัดผลอย่างไรให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมการวัดผลทางการแพทย์มีมากมายหลายวิธี ที่ผู้สอนจะต้องนำมาเ..

4,500.00 บ.

แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8 รายการ (1 หน้า)