ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Advanced skills for clinical teachers - Download

Advanced skills for clinical teachers - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Advanced skills for clinical teachersรู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่าง..

400.00 บ.

Assessment workshop for clinical teachers - Online Course

Assessment workshop for clinical teachers - Online Course

วัดผลอย่างไรให้ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นธรรมการวัดผลทางการแพทย์มีมากมายหลายวิธี ที่ผู้สอนจะต้องนำมาเ..

4,500.00 บ.

Effective Preclinical teaching - Online Course

Effective Preclinical teaching - Online Course

สอนอย่างไรไม่ให้หลับ กลับไปพร้อมความรู้ ครูจะอยู่อย่างไรกับ GEN Yทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโ..

3,000.00 บ.

Effective Presentation  - Online Course

Effective Presentation - Online Course

โครงการ Pearls in medical educationหัวข้อ Effective Presentation (การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ) จะทำ..

500.00 บ.

Essential skills for clinical teachers - Download

Essential skills for clinical teachers - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Essential skills for clinical teachers เข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิ..

400.00 บ.

Essential skills for clinical teachers - Online Course

Essential skills for clinical teachers - Online Course

Essential skills for clinical teachers - Online Courseเข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอ..

3,000.00 บ.

How to teach medical professionalism in the 21st century   - Online Course

How to teach medical professionalism in the 21st century - Online Course

โครงการ Pearls in medical educationหัวข้อ How to teach medical professionalism in the ..

500.00 บ.

Project-based learning  - Online Course

Project-based learning - Online Course

โครงการ Pearls in medical educationหัวข้อ Project-based learning (การเรียนรู้จากการทำโครงการ) ..

500.00 บ.

Transformative learning : How to do it?  - Online Course

Transformative learning : How to do it? - Online Course

โครงการ Pearls in medical educationหัวข้อ Transformative learning : How to do it? การเรียนรู้เ..

500.00 บ.

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Download

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Download

การเรียนรู้แบบ Active Learningสอนอย่างไรให้นักเรียนตื่นตัว และไม่กลัวที่จะเรียนรู้เมื่ออาจารย์แพทย์ต..

250.00 บ.

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Online Course

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Online Course

สอนอย่างไรให้นักเรียนตื่นตัว และไม่กลัวที่จะเรียนรู้เมื่ออาจารย์แพทย์ต้องสอนนักศึกษาแพทย์ 200-300 คน..

1,500.00 บ.

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - Download

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม ความรู้พื้นฐานในการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์จัดสอบให้ดี มีวิธีการอย่างไรเนื้..

400.00 บ.

นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ  - Online Course

นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ - Online Course

โครงการ Pearls in medical educationหัวข้อ นักศึกษาแพทย์และอาจารย์ กับการสื่อสารที่เบิกบาน หรือร..

500.00 บ.

Advances in competency-based assessment - Download

Advances in competency-based assessment - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Advances in competency-based assessmentการประเมินที่ครอบคลุม ถูกต้อง&nbs..

400.00 บ.

Assessment workshop for clinical teachers - Download

Assessment workshop for clinical teachers - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม การวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกAssessment workshop for clinical tea..

550.00 บ.

แสดง 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 41 รายการ (3 หน้า)