ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Assessment workshop for clinical teachers - DVD

Assessment workshop for clinical teachers - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Assessment workshop for clinical teachersวัดผลอย่างไร ให้ถูกต้อ..

600.00 บ.

Coaching and mentoring roles of medical teachers - Download

Coaching and mentoring roles of medical teachers - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Coaching and mentoring roles of medical teachersโค้ชอย่างไรจึงจะดีและมีป..

400.00 บ.

Coaching and mentoring roles of medical teachers - DVD

Coaching and mentoring roles of medical teachers - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Coaching and mentoring roles of medical teachersโค้ชอย่างไรจึงจ..

450.00 บ.

Educational psychology for clinical teachers - Download

Educational psychology for clinical teachers - Download

หัวข้อ : Educational psychology for clinical teachers วิทยากร : รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์เป็น..

100.00 บ.

Effective Preclinical teaching - Download

Effective Preclinical teaching - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Effective Preclinical teachingการสอนในระดับชั้นปรีคลินิกอย่างมีประสิทธิภ..

400.00 บ.

Effective Preclinical teaching - DVD

Effective Preclinical teaching - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Effective Preclinical teachingสอนอย่างไรไม่ให้หลับ กลับไปพร้อมค..

450.00 บ.

Essential skills for clinical teachers - DVD

Essential skills for clinical teachers - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Essential skills for clinical teachers  เข้าใจ เข้าถึง การ..

450.00 บ.

Teaching doctor-patient communication - Download

Teaching doctor-patient communication - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม Teaching doctor-patient communicationการสื่อสารที่ดีมีวิธีการอย่างไร และ..

400.00 บ.

Teaching doctor-patient communication - DVD

Teaching doctor-patient communication - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Teaching doctor-patient communicationการสื่อสารที่ดี มีวิธีอย่า..

450.00 บ.

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - Download

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21สร้างสื่อการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ ..

400.00 บ.

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - DVD

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ื 21สร้างสื่อการเรียนการสอ..

450.00 บ.

การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ - DVD

การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ -Multiple Cho..

450.00 บ.

Advanced skills for clinical teachers - DVD

Advanced skills for clinical teachers - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Advanced skills for clinical teachers รู้ลึก รู้จริง ถึงเท..

450.00 บ.

Advances in competency-based assessment - DVD

Advances in competency-based assessment - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง Advances in competency-based assessmentการประเมินที่ครอบคลุม ถู..

450.00 บ.

Teaching of diagnostic reasoning skills - Download

Teaching of diagnostic reasoning skills - Download

หัวข้อ : Teaching of diagnostic reasoning skillsวิทยากร : รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัยเป็นเน..

100.00 บ.

แสดง 16 ถึง 30 จากทั้งหมด 41 รายการ (3 หน้า)