ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเรียนรู้แบบ Active Learning - DVD

การเรียนรู้แบบ Active Learning - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง การเรียนรู้แบบ Active Learningสอนอย่างไรให้นักเรียนตื่นตัวและไม..

300.00 บ.

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - DVD

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์จัดสอบที่ดีเขามีวิธีกา..

450.00 บ.

Advanced techniques for skills training - Download

Advanced techniques for skills training - Download

หัวข้อ : Advanced techniques for skills trainingวิทยากร : รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์..

100.00 บ.

Tips for clinical mentoring  - Download

Tips for clinical mentoring - Download

หัวข้อ : Tips for clinical mentoringวิทยากร : รศ. นพ.สุพจน์ พงศ์ประสบชัยเป็นเนื้อหาส่วนหนึ..

100.00 บ.

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

รู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษาแพทย์ ยังมีเทคนิคขั้นสูงอีกมากมายที่..

3,000.00 บ.

Ambulatory teaching  - Download

Ambulatory teaching - Download

หัวข้อ : Ambulatory teachingวิทยากร : ผศ. นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของโคร..

100.00 บ.

Interactive lecture  - Download

Interactive lecture - Download

หัวข้อ : Interactive lectureวิทยากร : รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง..

100.00 บ.

Teaching of non-technical skills - Download

Teaching of non-technical skills - Download

หัวข้อ : Teaching of non-technical skillsวิทยากร : ผศ. พญ.กษณา รักษมณีเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่ง..

100.00 บ.

Preparing slide presentation  - Download

Preparing slide presentation - Download

หัวข้อ : Preparing slide presentationวิทยากร : ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์เป็นเนื้อหาส่วนหนึ..

100.00 บ.

Flipped classrooms   - Download

Flipped classrooms - Download

หัวข้อ : Flipped classrooms วิทยากร : รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัยเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของ..

100.00 บ.

Higher levels of reflection  - Download

Higher levels of reflection - Download

หัวข้อ : Higher levels of reflection วิทยากร : ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์เป็นเนื้อ..

100.00 บ.

แสดง 31 ถึง 41 จากทั้งหมด 41 รายการ (3 หน้า)