• How to teach medical professionalism in the 21st century   - Online Course

โครงการ Pearls in medical education

หัวข้อ How to teach medical professionalism in the 21st century

เราจะสอนความเป็นวิชาชีพแพทย์ให้แก่นักศึกษายุคศตวรรษที่ 21 อย่างไรจึงจะดี

วิทยากร : อ. นพ.มาโนช โชคแจ่มใส่

รายละเอียดสินค้า :  VDO 8 ตอน มีระยะเวลารวม  130 นาที

                               แบบทดสอบ 5 ข้อ

                               หลังจากผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร


โปรดระวังสินค้านี้ ขอให้ท่านเลือกซื้อเพียงชิ้นเดียวต่อการซื้อ 1 ครั้ง 


เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

How to teach medical professionalism in the 21st century - Online Course

  • 500.00 บ.


ป้ายกำกับ: How to teach medical professionalism in the 21st century - Online Course, pearls, Pearls in medical education, teach medical professionalism