ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - Download
  • ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - Download

ดาวน์โหลดบันทึกการอบรม ความรู้พื้นฐานในการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

จัดสอบให้ดี มีวิธีการอย่างไร


เนื้อหาการอบรม

Session 1 : ความสำคัญของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์

Session 2 : การจัดสอบปรนัยด้วยข้อสอบกระดาษ

Session 3 : การจัดสอบปรนัยด้วยคอมพิวเตอร์

Session 4 : การตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย

Session 5 : การจัดสอบอัตนัยประยุกต์

Session 6 : การจัดการคลังข้อสอบ

Session 7 : สรุปการอบรม

เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - Download

  • 400.00 บ.


สินค้าที่คล้ายกัน

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - DVD

ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ - DVD

ดีวีดีบันทึกการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์จัดสอบที่ดีเขามีวิธีกา..

450.00 บ.

ป้ายกำกับ: ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์