(บุคลากรภายนอกคณะฯ ทั้งภาครัฐ และเอกชน) (บุคลากรภายในคณะฯ, GJ, SiPH และโรงพยาบาลร่วมสอน)

         

อัตราค่าลงทะเบียน
 

  อัตราค่าลงทะเบียน
  - แพทย์ 3,500
  - บุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆ 2,500
  - นศ.ปริญญาตรี นศ.ป.โท-เอก / Resident / Fellow 2,000
  - ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2,500
  - แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จากจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่ มีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด ยกเว้นค่าลงทะเบียน

ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 5 มิถุนายน 2566   


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference
     ในกรณีที่ท่านได้เข้าสู่ระบบมาก่อนแล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

          เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference คลิกที่นี่          

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ชำระเงิน
    - หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน
    - ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

4. ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน คลิกที่นี่