**โปรดสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของวิชาการคณะฯ (Siriraj Conference) ก่อนทำการลงทะเบียนร่วมงานประชุม**


❗❗ ประกาศ ❗❗
1. ปิดรับลงทะเบียนแล้ว! ผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยกรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้
2. ผู้ลงทะเบียน Online สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมงานประชุมฯ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
ได้ดังนี้ >>>  คู่มือการใช้งาน Zoom Meeting


อัตราค่าลงทะเบียน

 รูปแบบ Onsite - โรงพยาบาลศิริราช 

1. แพทย์                                                                                             2,500.- บาท

2. แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษาแพทย์           2,200.- บาท               

3. พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ               1,800.- บาท

 รูปแบบ Online - Zoom Meeting 

1. แพทย์                                                                                             1,900.- บาท

2. แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และนักศึกษาแพทย์           1,200.- บาท               

3. พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ                1,200.- บาท

การลงทะเบียน 
คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน >>> ลงทะเบียน
และโปรดอ่านรายละเอียดก่อนกรอกข้อมูล


เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินแบบ E-receipt ผ่านช่องทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้

*** สำหรับท่านที่ลงทะเบียนและชำระเงินแล้ว ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี ***


ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 02-414-1048 คุณพรพรรณ รักน้อย (ผู้ประสานงาน)

Email: Sirirajstrokeconf7@gmail.com

Website: www.sirirajstrokecenter.org, www.facebook.com/sirirajstrokecenter