งานประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น

ม.ค. - มี.ค. 66
เม.ย. - มิ.ย. 66
ก.ค. - ก.ย. 66
ต.ค. - ธ.ค. 66
ประชุมวิชาการปีถัดไป
How to reprint Bill Payment

วิธีเข้ามาพิมพ์ใบชำระเงิน (กรณีลืมพิมพ์ใบชำระเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Siriraj Books

จำหน่ายตำรา/หนังสือทางวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุขของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ไปที่ Siriraj Books
Mobirise
Intensive Botulinum toxin Workshop for Ophthalmologist
07/07/2023

Mobirise

Intensive Botulinum toxin A Workshop for Ophthalmology

Mobirise

Intensive botulinum toxin a workshop for ophthalmology

Mobirise

ตารางการประชุม

Mobirise

ประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2566

Mobirise

ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เอกสารประกอบการบรรยาย และหนังสือ ต่างๆ ได้ที่นี่

Mobirise

กำหนดการ

วิธีตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

จดหมายเชิญประชุม

ตารางกำหนดการ oscc รุ่นที่ 1

หนังสือเชิญประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา

จดหมายเชิญอบรม

Siriraj Conference Social Network Channels.

ท่านสามารถติดต่อข่าวสารหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ ได้ที่นี่

Line Add Friends

Lorem ipsum dolor sit amet, semper elit. Aliquam at sollicitudin lorem. 

Click for add line friend
Facebook Fanpage

Lorem ipsum dolor sit amet, semper elit. Aliquam at sollicitudin lorem.

www.facebook.com/sirirajconference
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail sirirajconference@mahidol.edu