สมัครสมาชิก Siriraj Conference

รายละเอียด สมาชิก

ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

ข้อมูลสำหรับการเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 azg4o
Siriraj Conference เก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการของท่าน รวมถึงการลงทะเบียน การเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง การเข้าถึงข้อมูลงานประชุม และการแจ้งข่าวสารสำคัญ
ยกเลิก
หมายเหตุ: * ต้องระบุ
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail sirirajconference@mahidol.edu