ไม่ต้องชนะก็ได้ แต่ให้ถึงเส้นชัย ไม่ได้แข่งกับใคร แข่งกับกำลังของตัวเอง


ไม่ต้องชนะก็ได้ แต่ให้ถึงเส้นชัย ไม่ได้แข่งกับใคร แข่งกับกำลังของตัวเอง

//พี่ฝน เลขา AUNQA//พี่ฝนของน้องๆ นศ ป โท//งานกรีฑา กีฬาสี ศิริราช

//อยากสุขแบบนี้ เรียนเป็นเรียนว่างเป็นออกกำลัง welcome to Anatomy world

 


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา : 08:39 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 70