ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี ผศ ดร ธนาภรณ์ รุ่งเรื่อง ประธานหลักสูตร ป โท กายวิภาคฯ


ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดี ผศ ดร ธนาภรณ์ รุ่งเรื่อง  ประธานหลักสูตร ป โท กายวิภาคฯ

ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2561

จากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหิดล


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 09:12 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 118