ภ.กายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.อนุช ดุรงค์พันธุ์ ที่ได้รับรางวัล R2R และ new investigator award


ภาควิชากายวิภาค ขอแสดงความยินดีกับ อ.พญ.อนุช ดุรงค์พันธุ์
ที่ได้รับรางวัล R2R และ new investigator award


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา : 08:31 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 112