หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมงานทำบุญงานปีใหม่และงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 ของภาควิชาสรีรวิทยา


หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมงานทำบุญงานปีใหม่และงานเลี้ยงปีใหม่  2563 ของภาควิชาสรีรวิทยา


ประเภทข่าว : ข่าวสารภาควิชา

by : AdminAnatomy

ลงข่าวเมื่อวันที่: วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา : 10:25 น.

จำนวนผู่อ่านข่าว : 55