เกีียรติภูมิและศักดิ์ศรีของศิริราชใกล้หมดสิ้นแล้วหรืออย่างไร

 300   0 เกีียรติภูมิและศักดิ์ศรีของศิริราชใกล้หมดสิ้นแล้วหรืออย่างไร

จากข่าวที่กำลังโด่งดังในสื่อโซเชียลของ Pantip และออกข่าวในสื่อหลัก เท่าที่ได้ติดตามข่าวประมวลจากเนื้อเรื่อง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะเกิดจากการเข้าใจไม่ตรงกันของเจ้าหน้าที่และญาติผู้เสียชีวิต เมื่อไตร่ตรองจากเหตุการณ์ตามกระทู้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจว่าในเมื่อขอยกเลิกเรื่องชุดผ้าไตรแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องนำพระไปด้วย แต่ในทางกลับกันญาติผู้เสียชีวิตก็เข้าใจว่ายกเลิกชุดผ้าไตรแล้วแต่ต้องการให้มีพระมาด้วย พอไม่มีพระไปจึงทำให้เกิดความไม่พอใจกับญาติเกิดขึ้น ส่วนชุดตะเกียงที่กล่าวอ้างทางภาควิชาฯก็คงไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่า่ยอย่างแน่นอน น่าจะสั่งจากร้านที่จำหน่ายอุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะ
ประเด็นคือ ...
ประเด็นที่ 1 เจ้าหน้ามีความผิดจริงที่นำชุดตะเกียงไปขายให้ญาติตามที่ตกลงไว้กันหรือไม่? (ประเด็นนี้ไม่ทราบแต่เข้าใจเอาเองว่าน่าจะมีการตกลงกันไว้ไม่เช่นนั้นคงจะไม่นำไปด้วย) ในประเด็นนี้เจ้าหน้าที่อาจจะผิดจริง แต่อาจจะเป็นความผิดที่เกิดจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกันของญาติกับเจ้าหน้าที่
ประเด็นที่ 2 การที่ญาติใช้ข้อความโพสท์ลงใน Pantip โดยใช้ข้อความว่า "บริจาคร่างกายให้ศิริราช เสียตังทุกขั้นตอน" โดยเฉพาะประโยคที่ว่า เสียตังทุกขั้นตอน เป็นประโยคที่กล่าวหาและหมิ่นประมาท ทาง รพ.ศิริราช นั่นก็รวมถึงภาควิชากายวิภาคศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยประเด็นแรกเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยจะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ส่วนประเด็นที่สองเป็นเรื่องที่ต้องขอฝากทางภาควิชาฯไปถึงผู้บริหารที่รับผิดชอบ การที่ยอมให้ถูกกล่าวหาอยู่อย่างนี้ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ รพ.ศิริราช จะยังคงเหลืออยู่หรือไม่ จึงขอให้ท่านพิจารณาดำเนินการกับเจ้าของกระทู้ต้นเรื่องที่ใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมลงในสื่อโซเชียล เพราะคำว่า เสียตังทุกขั้นตอน หมายความว่า เสียตังแม้กระทั้งตอนที่เดินเข้ามาทำเรื่องบริจาคร่ายด้วยใช่หรือไม่? ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องการให้ตอบโต้กับญาติแต่เป็นการรักษาและธำรงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ไม่เช่นนั้นภายภาคหน้าต่อไปใครจะเขียนด่าว่าอย่างไรก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมา...จึงขอฝากท่านไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

แสดงความเห็น


Time: 0.0298s