ปัญหาไม่สามารถเลือกแพ็คเกจการสมัครได้

1. ให้ผู้สมัครเพิ่มข้อมูล "ประเภทการเป็นสมาชิก"

2. คลิกพื้นที่ว่างใดๆ บนหน้าจอ  จากนั้น แพ็คเกจจะกรากฏขึ้นให้สามารถเลือกได้

** หากผู้สมัครเลือกเพียงประเภทสมาชิก โดยไม่ได้คลิปบริเวณที่ว่าง ระบบจะไม่ถึงข้อมูลประเภทสมาชิก จึงทำให้ไม่สามารถเลือกแพ็คเกจได้

 


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หากผู้เข้าร่วมประชุม มีข้อสอบถามเกี่ยวกับงานสัมนาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ วัชรี 02-419-3452

หรืออีเมล watcharee.tho@mahidol.edu