รูปแบบการเข้าร่วมประชุม และอัตราค่าลงทะเบียน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. สมัครสมาชิก Siriraj Conference  คลิกที่นี่  (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน)
2. หลังจากเข้าสู่ระบบ เลือกประเภทที่ลงทะเบียน 

 ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายนอก

3. หมดเขตลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนจนถึงวันที่ 21  เมษายน 2566

4. ตรวจสอบรายชื่อ หน้า ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน (ชื่อได้ลงทะเบียนหรือยัง)

5. ชำระค่าลงทะเบียน (ตาม Bill Payment ที่ได้รับทาง E-mail) 

6. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะได้รับใบเสร็จทาง E-mail