เปิดรับสมัครแล้ว

วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


**โปรดสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของวิชาการคณะฯ (Siriraj Conference) ก่อนลงทะเบียนร่วมงานประชุม**


อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับผู้เข้าอบรมรูปแบบ On-Site สามารถเลือกเข้าร่วม Workshop ที่สนใจในวันพุธที่ 12 (1.1 หรือ 1.2) และวันศุกร์ที่ 14 (2.1 หรือ 2.2) โดยสามารถระบุได้ในขั้นตอนการสมัครลงทะเบียน ทั้งนี้ ให้สิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียนและชำระเงินก่อนตามลำดับเท่านั้น

อบรมรูปแบบ ON-SITE (120 ที่นั่ง เท่านั้น)
- ค่าลงทะเบียน Early Registration 3,000 บาท*
- ค่าลงทะเบียน Late Registration 3,500 บาท

 

สำหรับผู้เข้าอบรมรูปแบบ Online จะได้เข้าร่วม Workshop 1.1 ในวันพุธที่ 12 และ Workshop 2.2 ในวันศุกร์ที่ 14 เท่านั้น

อบรมรูปแบบ ONLINE
- ค่าลงทะเบียน Early Registration 2,000 บาท*
- ค่าลงทะเบียน Late Registration 2,200 บาท

* เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566

** สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช (ที่มีเลข SAP) ไม่เสียค่าลงทะเบียน **


ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference
     ในกรณีที่ท่านได้เข้าสู่ระบบมาก่อนแล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

          เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference คลิกที่นี่          

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (รูปแบบ Online)                    ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (รูปแบบ On-site)

3. ชำระเงิน
    - หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่กำหนดในใบเสร็จรับเงิน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน
    - ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

             โปรดอ่าน           
- ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนก่อนกด "ยืนยัน" การลงทะเบียน
- สำหรับท่านที่ต้องนำใบเสร็จไปเบิกจากต้นสังกัด จะต้องได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อน ไปชำระเงิน มิฉะนัน จะไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้