ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference เพื่อสมัครเป็นสมาชิกก่อนลงทะเบียนอบรม
     ในกรณีที่ท่านเป็นสมาชิกแล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

          เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference คลิกที่นี่         

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน

 

          ลงทะเบียนบุคลากรภายใน                         ลงทะเบียนบุคลากรภายนอก        


3. ชำระเงิน
    หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

4. กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน
5. ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้