อัตราค่าลงทะเบียน

ราคา early bird ภายในวันที่ 31 มี.ค.67
ราคา 2,000 บาท
ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2567
ราคาปกติ 2,500 บาท


             โปรดอ่าน           
1. ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนก่อนกด "ยืนยัน" การลงทะเบียน
2. สำหรับท่านที่ต้องนำใบเสร็จไปเบิกจากต้นสังกัด จะต้องได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อน ไปชำระเงิน มิฉะนัน จะไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกได้

 


 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.  เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference
     ในกรณีที่ท่านได้เข้าสู่ระบบมาก่อนแล้ว ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้

          เข้าสู่ระบบ Siriraj Conference คลิกที่นี่          

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
    หลังเข้าสู่ระบบ Siriraj Conference แล้ว กลับมาที่หน้านี้ เพื่อเลือกลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3. ชำระเงิน
    หลังคลิกเลือก "ยืนยันการลงทะเบียน" จะปรากฎตัวเลือกช่องทางการชำระเงิน (ท่านสามารถกลับเข้าสู่หน้าดังกล่าวได้ตามรายละเอียดในอีเมลที่ท่านได้รับหลังยืนยันการลงทะเบียน) กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

4. กรุณาชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน
5. ใบเสร็จรับเงินจะส่งให้ท่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้