ลงทะเบียน สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ, GJ, SiPH และโรงพยาบาลร่วมสอน

 

เงื่อนไขการสมัครลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2567

1. ท่านสามารถเข้าร่วมประชุมในทุกห้องประชุมได้ตามปกติ โดยไม่ได้รับ Meeting Package และคูปองอาหารว่าง
2. ท่านสามารถเก็บคะแนนการศึกษาต่อเนื่องได้ทั้งนี้ต้องเข้าร่วมครบทั้ง 3 วันตามเงื่อนไข (ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ตรวจสอบจากรหัสลงทะเบียน)
3. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่าน capture หน้าสุดท้าย เพื่อนำไปขอรับรหัสลงทะเบียน

ลงทะเบียนคลิกที่นี่