*** โปรดอ่าน***

เนื่องจากหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือการพยาบาล มีการปรับเปลี่ยนในแต่ละปี ดังนั้น คู่มือการพยาบาลที่สำเร็จในแต่ละปีอาจจะแตกต่าง และไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดใหม่

ชื่อเรื่อง

คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยยา Molecular targeted  theray ชนิดTrastuzumab

คณะผู้จัดทำ

เพชรดา มหาแสง
จันทิมา แจ่มจำรัส
งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ฯ
ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การเผยแพร่

เผยแพร่
ดาวน์โหลดเอกสาร:
Download this file (Breast cancer treated with Trastuzumab Monoclonal antibody.pdf)Breast cancer treated with Trastuzumab Monoclonal antibody.pdf[ ]3853 kB2020-06-15 09:35